بیرون‌زدگی دیسک و مراحل آن

بیرون‌زدگی دیسک و مراحل آن

درگیری دیسک‌های بین‌مهره‌ای در 4 مرحله اتفاق می‌افتد؛ از جمله برجستگی خفیف (بالجینگ)، برجستگی شدید (پروتروژن)، بیرون زدگی متوسط (اکستروژن) و جداشدگی (سکوئستریشن).
در مرحله بالجینگ، هسته مرکزی دیسک دچار صدمه نشده و فیبر پوشاننده خود را پاره نکرده است. درواقع فقط مقداری فشار به نخاع وارد می‌کند.
در مرحله پروتروژن، فشار هسته دیسک به بیرون بیشتر است اما همچنان حلقه‌های فیبری پوشاننده خود را پاره نکرده و به بیرون راه نیافته است.
در مرحله اکستروژن، هسته دیسک حلقه‌های فیبری دور خود را پاره کرده و تا حدودی بیرون زده است.
در مرحله سکوئستریشن بخشی از محتوای دیسک جدا شده و به کانال نخاع ورود پیدا کرده است.

کایروپراکتیک تهران

جهت معاینه بالینی کامل، ویزیت و مشاوره در زمینه درمان کایروپراکتیک (دردهای ستون فقرات و مفاصل، فتق دیسک کمر و گردن، درد سیاتیک، گرفتگی های عضلانی و آسیب دیدگی های ورزشی) در تهران، با کلینیک دکتر ایمان اعتصامی متخصص کایروپراکتیک از امریکا تماس بگیرید.