تمرین تقویتی برای پیشگیری از کمردرد

تمرین تقویتی برای پیشگیری از کمردرد

– به پشت دراز بکشید، زانوها را خم کرده و پاها را بلند کنید.
– دست‌ها را پشت گوش قرار داده و شانه‌ها را از روی زمین بلند کنید.
– حال زانوی راست را بالا آورده و به داخل سینه بکشید و هم زمان آرنج چپ را به آن نزدیک کنید و بالا تنه را به سمت راست متمایل کنید. پای دیگر را نیز صاف کنید.
– سپس به وضعیت اولیه بازگردید و تمرین را در سمت دیگر تکرار کنید.
– این تمرین را برای 1 دقیقه انجام دهید.  

 

کایروپراکتیک تهران

جهت معاینه بالینی کامل، ویزیت و مشاوره در زمینه درمان کایروپراکتیک (دردهای ستون فقرات و مفاصل، فتق دیسک کمر و گردن، درد سیاتیک، گرفتگی های عضلانی و آسیب دیدگی های ورزشی) در تهران، با کلینیک دکتر ایمان اعتصامی متخصص کایروپراکتیک از امریکا تماس بگیرید.