دردهای شغلی: درد کف پا

دردهای شغلی: درد کف پا

کارمندانی که در بیشتر ساعات کاری می‌ایستند، اغلب از درد مچ، زانو و ساق پا شکایت می‌کنند. ورم پا مشکلی است که در ساعات پایانی کار آنها را آزار می‌دهد و پایشان را در کفش آزرده و فشرده می‌کند. چه باید کرد؟ شاید نتوانید ماهیت کارتان را عوض کنید و درنهایت، راهی جز کمی استراحت در فواصل کاری برایتان باقی نماند. اما مطمئن باشید برای کاهش درد و ورم پایتان در خانه کارهای زیادی می‌توانید انجام دهید. برای مثال می‌توانید پایتان را چند دقیقه در تشت آب ولرم و نمک استراحت دهید؛ یا اینکه در حالت نشته یک بطری آب‌معدنی پر را زیر پاهایتان بگذارید و با حرکت کف پا آن را روی زمین بغلتانید. کشیدن انگشتان راه دیگری برای برگرداندن آرامش به پاهایتان است. در نهایت نیز با انجام ورزش‌های درمانی و حرکات کششی می‌توانید خطر آسیب و درد پا را کاهش دهید.  

 

کایروپراکتیک تهران

جهت معاینه بالینی کامل، ویزیت و مشاوره در زمینه درمان کایروپراکتیک (دردهای ستون فقرات و مفاصل، فتق دیسک کمر و گردن، درد سیاتیک، گرفتگی های عضلانی و آسیب دیدگی های ورزشی) در تهران، با کلینیک دکتر ایمان اعتصامی متخصص کایروپراکتیک از امریکا تماس بگیرید.