درباره ما

دکترای کایروپراکتیک دانشگاه پالمر وست کالیفرنیا امریکا

کارشناسی زیست شناسی سلولی مولکولی (شاخه نانو تکنولوژی) دانشگاه واشنگتن سیاتل امریکا

گواهینامه تکنیک گرستن و کایروپرکتیک ورزشی از امریکا

گواهینامه تکنیک تراگان و کایروپرکتیک ورزشی از امریکا

گواهینامه تکنیک کنیزو تیپ و کایروپرکتیک ورزشی از امریکا

گواهینامه تکنیک کاکس دیکامپرشن فلکشن دیسترکشن از امریکا

گواهینامه تکنیک مکنزی از امریکا

بورد فیزیوتراپی امریکا

عضو انجمن علمی کایروپرکتیک امریکا

عضو انجمن علمی کایروپرکتیک کالیفرنیا

عضو انجمن علمی کایروپرکتیک ایران

story
story
story

(Chiropractic) یا درمان دستی رویکردی در مراقبت‌های درمانی است که از طریق تنظیم و تطبیق ستون فقرات به دنبال کاهش درد است

  • تلفن تماس

    021-86046391

  • ایمیل

    [email protected]

  • آدرس

    تهران، یوسف آباد، فتحی شقاقی، پلاک ۵۲، واحد ۹، طبقه ۳