درباره ما

دکترای کایروپراکتیک دانشگاه پالمر وست کالیفرنیا امریکا

کارشناسی زیست شناسی سلولی مولکولی (شاخه نانو تکنولوژی) دانشگاه واشنگتن سیاتل امریکا

گواهینامه تکنیک گرستن و کایروپراکتیک ورزشی از امریکا

گواهینامه تکنیک تراگان و کایروپراکتیک ورزشی از امریکا

گواهینامه تکنیک کنیزو تیپ و کایروپراکتیک ورزشی از امریکا

گواهینامه تکنیک کاکس دیکامپرشن – فلکشن دیسترکشن از امریکا

گواهینامه تکنیک مکنزی از امریکا

بورد فیزیوتراپی امریکا

عضو انجمن علمی کایروپراکتیک امریکا

عضو انجمن علمی کایروپراکتیک کالیفرنیا

عضو انجمن علمی کایروپراکتیک ایران

story
story
story

(Chiropractic) یا درمان دستی رویکردی در مراقبت‌های درمانی است که از طریق تنظیم و تطبیق ستون فقرات به دنبال کاهش درد است

  • تلفن تماس

    021-86046391

  • ایمیل

  • آدرس

    تهران، یوسف آباد، فتحی شقاقی، پلاک ۵۲، واحد ۹، طبقه ۳