#درد مچ

چه زمانی باید برای درد مچ دست به پزشک مراجعه کنیم؟
جلوگیری از درد مچ و دست در کارمندان کارخانه‌
در روزهای اول پیچ‌خوردگی مچ چکار کنیم؟