#درمان بیرون‌زدگی دیسک گردن با کایروپراکتیک

آیا با بیرون‌زدگی دیسک گردن می‌توان ورزش کرد؟