#درمان دیسک کمر

«بیرون‌زدگی دیسک کمر» چگونه تشخیص داده می‌شود؟
مرحله اول بیرون‌زدگی دیسک
مرحله دوم بیرون زدگی دیسک با چه علائمی همراه است؟