اسکولیوزیس و انواع آن

اسکولیوزیس و انواع آن

با مشاهده ستون فقرات از جلو یا پشت، مهره‌ها باید صاف و در راستای یک خط مستقیم روی هم قرار گرفته باشند. در اسکولیوزیس، ستون مهره‌ها از پشت، منحنی به نظر می‌رسد. انحنای جانبی در ستون فقرات می‌تواند به شکل حرف اس لاتین (S) و یا سی لاتین (C) باشد.
اسکولیوزیس در دو دسته «ساختاری» و «عملکردی» نیز تقسیم‌بندی می‌شود.
اسکولیوزیس ساختاری از اختلال در استخوان‌بندی ستون فقرات نشأت می‌گیرد اما اسکولیوزیس عملکردی به دلیل عدم تعادل در عضلات و اسپاسم‌های عضلانی ایجاد می‌شود.

کایروپراکتیک تهران

جهت معاینه بالینی کامل، ویزیت و مشاوره در زمینه درمان کایروپراکتیک (دردهای ستون فقرات و مفاصل، فتق دیسک کمر و گردن، درد سیاتیک، گرفتگی های عضلانی و آسیب دیدگی های ورزشی) در تهران، با کلینیک دکتر ایمان اعتصامی متخصص کایروپراکتیک از امریکا تماس بگیرید.