تمرین کشش پیریفورمیس

تمرین کشش پیریفورمیس

– روی زمین بنشینید و پاها را رو به روی خود با زانوهای صاف، دراز کنید.
– دست‌ها را کنار ران قرار داده، پشت را گرد کرده و به جلو خم شوید.
– تا حد امکان دست‌ها را به انتهای پا نزدیک کنید، بدون اینکه زانو را خم کرده باشید.
– طی تمرین نفس عمیق بکشید و کشش را برای 30 ثانیه نگه دارید.
– برای افزایش کشش می‌توانید انگشتان پا را به سمت صورت بکشید.  

 

 

کایروپراکتیک تهران

جهت معاینه بالینی کامل، ویزیت و مشاوره در زمینه درمان کایروپراکتیک (دردهای ستون فقرات و مفاصل، فتق دیسک کمر و گردن، درد سیاتیک، گرفتگی های عضلانی و آسیب دیدگی های ورزشی) در تهران، با کلینیک دکتر ایمان اعتصامی متخصص کایروپراکتیک از امریکا تماس بگیرید.