سیاتیک و 8 عامل

سیاتیک و 8 عامل
  1. فتق دیسک بین مهره‌ای
  2. تخریب دیسک‌های بین مهره‌ای در قسمت کمری
  3. تنگی کانال نخاعی ستون مهره‌ها در قسمت کمری
  4. بیماری اسپوندیلولیستزی (لغزیدن یک مهره بر روی مهره دیگر رو به جلو)
  5. سندرم پیریفورمیس (اسپاسم عضله‌ پیریفورمیس در ناحیه باسن و فشار بر عصب سیاتیک)
  6. تومورهای نخاعی که بر روی ریشه‌های عصبی فشار وارد می‌کنند.
  7. سوانحی نظیر تصادفات اتومبیل یا ضرب دیدن ستون مهره‌ها که موجب آسیب به اعصاب می‌شوند
  8. تومورهای عصب سیاتیک
    نکته: در برخی موارد علتی برای بیماری سیاتیک یافت نمی‌شود. درد سیاتیک یکی از دلایل شایع درد کمر و پا است و فتق دیسک بین مهره‌ای از علل شایع ایجاد آن است. با این حال درد سیاتیک خود تنها یک علامت است و بیماری محسوب نمی‌شود. درواقع عاملی که باعث ایجاد تحریک در عصب می‌شود را باید بیماری دانست.

کایروپراکتیک تهران

جهت معاینه بالینی کامل، ویزیت و مشاوره در زمینه درمان کایروپراکتیک (دردهای ستون فقرات و مفاصل، فتق دیسک کمر و گردن، درد سیاتیک، گرفتگی های عضلانی و آسیب دیدگی های ورزشی) در تهران، با کلینیک دکتر ایمان اعتصامی متخصص کایروپراکتیک از امریکا تماس بگیرید.