#تشک مناسب برای کمر درد

تشک باید سفت باشد یا نرم؟