#درمان آسیب گردن

آسیب گردن در تصادفات با چه علائمی همراه است؟