#درمان با کایروپراکتیک

آیا ورزش‌های اینستاگرامی برای کمردرد مفید هستند؟!
طول درمـان در کایروپراکتیک چه مدت است؟