#درمان بیرون‌زدگی دیسک گردن

آیا با بیرون‌زدگی دیسک گردن می‌توان ورزش کرد؟