#درمان دیسک

مرحله اول بیرون‌زدگی دیسک
مرحله دوم بیرون زدگی دیسک با چه علائمی همراه است؟
بیرون زدگی دیسک گاهی بی علامت است!