#درمان فتق دیسک گردن

فتق دیسک گردن با چه علائمی همراه است؟