#درمان پیچ خوردگی مچ

در روزهای اول پیچ‌خوردگی مچ چکار کنیم؟