#علائم دیسک گردن

فتق دیسک گردن با چه علائمی همراه است؟