ورزش درمانی شانه منجمد

ورزش درمانی شانه منجمد
  1. یک میله را با دو دست گرفته و پاها را به اندازه عرض شانه باز کنید. فاصله بین دست‌ها نیز باید به اندازه عرض شانه باشد. حال میله را با دو دست تا بالای سر بالا برده و پس از مکثی کوتاه آن را پایین بیاورید.
  2. پاها را به اندازه عرض شانه باز کنید. میله را با دو دست از پشت گرفته و آن را تا حد توان بالا بیاورید و پس از مکثی کوتاه پایین بیاورید.
  3. میله را مطابقه تصویر از پشت به صورت عمودی در دو دست گرفته و تا حد توان بالا و پایین ببرید.
  4. میله را مقابل بدن با دو دست گرفته و سپس مطابق تصویر آن را به سمت چپ و راست بالا و پایین ببرید.
  5. روی زمین دراز بکشید و میله را با دو دست نگه دارید. حال دست‌ها را از آرنج با زاویه 90 درجه خم کنید و میله را از جانب به سمت چپ و راست ببرید تا حدی که سر میله با زمین تماس پیدا کند.

کایروپراکتیک تهران

جهت معاینه بالینی کامل، ویزیت و مشاوره در زمینه درمان کایروپراکتیک (دردهای ستون فقرات و مفاصل، فتق دیسک کمر و گردن، درد سیاتیک، گرفتگی های عضلانی و آسیب دیدگی های ورزشی) در تهران، با کلینیک دکتر ایمان اعتصامی متخصص کایروپراکتیک از امریکا تماس بگیرید.